Ledningsgruppen

SKH:s ledningsgrupp är ett rådgivande organ till stöd för rektor.
SKH:s ledningsgrupp
Anna Efraimsson, Maria Hedman Hvitfeldt, Christina Molander, Jonatan Palmquist (adjungerad), Paula Crabtree, Cecilia Roos, Pia Muchin, Johan Scott, Anders Eriksson, Monica Engdahl, Simon Norrthon (tjänstledig - ersatt av Josette Bushell-Mingo), Magnus Kirchhoff, Eva Öquist och Anna Lindal. På bilden saknas Beata Alving, Walter Ferrero,  Klara Sjöblom, Lovisa Sandenskog och Marte Berntsen Aasen.
 

Ledningsgruppen består av:

Beata Alving, prefekt på Institutionen för danspedagogik

Paula Crabtree, rektor

Anna Efraimsson, prefekt på Institutionen för dans

Monica Engdahl, kommunikationschef

Anders Eriksson, vikarierande HR-chef

Walter Ferrero, prefekt på Institutionen för cirkus

Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt på Institutionen för film och media

Magnus Kirchhoff, kvalitetsutvecklingsansvarig

Anna Lindal, prefekt på Institutionen för opera

Christina Molander, prefekt på Institutionen för scenkonst

Pia Muchin, vicerektor för samverkan

Josette Bushell-Mingo, prefekt på Institutionen för skådespeleri (ej med på bild)

Cecilia Roos, vicerektor för forskning

Johan Scott, prorektor

Eva Öquist, högskoledirektör

Studentrepresentanter
Den första timmen på SKH:s ledningsmöten deltar SKH:s studentrepresentanter:

Klara Sjöblom, DOCH

Lovisa Sandenskog, OHS

Vakant, StDH