Ledningsgruppen

SKH:s ledningsgrupp är ett rådgivande organ till stöd för rektor.

Beata Alving, prefekt på Institutionen för danspedagogik

Paula Crabtree, rektor

Anna Efraimsson, prefekt på Institutionen för dans

Monica Engdahl, kommunikationschef

Anders Eriksson, vikarierande HR-chef

Walter Ferrero, prefekt på Institutionen för cirkus

Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt på Institutionen för film och media

Anna Lindal, prefekt på Institutionen för opera

Christina Molander, prefekt på Institutionen för scenkonst

Pia Muchin, vicerektor för samverkan

Josette Bushell-Mingo, prefekt på Institutionen för skådespeleri

Cecilia Roos, vicerektor för forskning

Johan Scott, prorektor

Eva Öquist, högskoledirektör

Studentrepresentanter:

Klara Sjöblom, DOCH

Lovisa Sandenskog, OHS

Dilan Amin, StDH