VIS – Nordic Journal for Artistic Research

9 april 2018 lanseras VIS (visjournal.nu) – en ny digital tidskrift om konstnärlig forskning i Norden. Pilotnumret, ”Issue 0”, innehåller nio expositioner, samtliga kopplade till och skapade i Research Catalogue.

VIS Journal stillbild Stacey Sacks video

VIS – Nordic Journal for Artistic Research

Tidskriften VIS är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola och Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Syftet med tidskriften är att fungera som grundläggande kunskapskälla för alla som vill ta del av och fördjupa sig inom konstnärlig forskning i Norden. Målet är att med tidskriften som plattform förstärka det nordiska samarbetet för konstnärlig forskning. Tidskriften ska dessutom bidra med insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer.

Nytt nummer av VIS släpps två gånger per år och varje nummer kommer att presentera 5–9 referentgranskade expositioner. Samtliga expositioner som presenteras i VIS skapas i Research Catalogue. Pilotnumret, ”Issue 0”, lanseras tillsammans med webbsidan visjournal.nu 9 april 2018. Nummer 1 publiceras i november 2018.

Styrgrupp för VIS
Paula Crabtree, Rektor SKH
Johan Scott, Prorektor SKH
Jenny Tyllström, Chef för forskningskansliet, SKH
Cecilie Broch Knudsen, Chairman, Norwegian Artistic Research program
Hans Knut Sveen, Deputy Chairman of the Board, Norwegian Artistic Research program
Geir Strøm, CEO, Norwegian Artistic Research program

Redaktionskommittén för VIS, 2017–2019
Cecilia Roos, Vice-rektor för forskning, SKH
Anna Lindal, Prefekt, SKH
Mia Engberg, Forskare, SKH
Magnus Bärtås, Professor, Konstfack
Darla M Crispin, Director of Arne Nordheim Center, NMH
Serge von Arx, Artistic Director Scenography Ostfold University College
Trond Lossius, Head of Research, Oslo National Academy of the Arts

Sekretariat för VIS
Heidi Möller, Redaktionell projektledare, SKH


Besök VIS portalsida i Reserach Catalogue här.
Besök VIS facebook-sida här.

 

Call for Expositions: VIS – Nordic Journal for Artistic Research, Nummer 1

6 mars–25 april & Call for Peer-Reviewers 6 mars–2 maj

Redaktionskommittén går redan nu ut med ett Call inför nummer 1 av VIS. Call for expositions är öppet 6 mars –  25 april och Call for Peer-Reviewers är öppet fram till 2 maj.

Temat för nummer 1 av VIS är ”Risk” och information kring utlysning och process hittar du på engelska här.