VIS – Nordic Journal for Artistic Research

9 april 2018 lanserades VIS (visjournal.nu) – en digital tidskrift om konstnärlig forskning i Norden. Andra numret, nummer 1, lanserades 24 januari 2019.

VIS_nyhet 1100x620.jpg

VIS nummer 1

VIS nummer 1 med tema Risk lanserades 24 januari.

Ta del av numret här!

 


Om VIS

Tidskriften VIS är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola och Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Syftet med tidskriften är att fungera som grundläggande kunskapskälla för alla som vill ta del av och fördjupa sig inom konstnärlig forskning i Norden. Målet är att med tidskriften som plattform, förstärka det nordiska samarbetet för konstnärlig forskning. Tidskriften ska dessutom bidra med insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer.

Nytt nummer av VIS släpps två gånger per år och varje nummer kommer att presentera 5–7 expositioner. Samtliga expositioner som presenteras i VIS skapas i Research Catalogue. Pilotnumret, ”Issue 0”, lanserades tillsammans med webbsidan visjournal.nu 9 april 2018. Ta del av hela numret här.

Styrgrupp för VIS

Paula Crabtree, rektor SKH
Johan Scott, prorektor SKH
Jenny Tyllström, chef för forskningskansliet, SKH
Cecilie Broch Knudsen, Chairman, Norwegian Artistic Research program
Hans Knut Sveen, Deputy Chairman of the Board, Norwegian Artistic Research program
Geir Strøm, CEO, Norwegian Artistic Research program

Redaktionskommittén för VIS, 2017–2020

Cecilia Roos, vicerektor för forskning, SKH
Anna Lindal, professor, SKH
Mia Engberg, forskare, SKH (tom 2018)
Magnus Bärtås, professor, Konstfack
Darla M Crispin, Director of Arne Nordheim Center, NMH
Serge von Arx, Artistic Director Scenography Ostfold University College
Trond Lossius, Head of Research, Oslo National Academy of the Arts

Sekretariat för VIS

Heidi Möller, Redaktionell projektledare, SKH

Besök VIS webbplats

Besök VIS portalsida i Research Catalogue.
Besök VIS Facebook-sida


Utlysningar

Call 3 – kommande

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 3 öppnar i februari/mars 2019.

Call 2, tema "Förfrämligande"

Utlysningen till att medverka i VIS Nummer 2 avslutades 1 November 2018. Temat är ”Förfrämligande”.  Läs mer om temat och ansökningsprocessen.

Call 1, tema "Risk"

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 1 avslutades 1 juni 2018. Nummer 1 lanserades 24 januari 2019.