Frågor och svar

I listan nedan har vi svarat på vanligt förekommande frågor om doktorandutlysningen.

Kan jag söka fler än en inriktning?
Ja, det är möjligt att söka fler än en inriktning. I så fall måste du göra en ansökan för varje inriktning.


Hur ska projektplanen utformas?
I projektplanen bör du beskriva det konstnärliga forskningsprojektets frågeställningar och planerat tillvägagångssätt/metoder, samt diskutera på vilket sätt projektet bidrar till befintliga kunskaper och erfarenheter inom konstområdet.

För mera information om vad ansökan bör innehålla, se avsnittet "Ansökan" på doktorandutlysningens förstasida. 

Måste jag kontakta handledarna i förväg?
Nej, det behövs inte. Vi kommer att diskutera möjliga handledare med de doktorander som antas.

Vad ska finnas med i budget?
I din budget bör du ange alla kostnader som krävs för att genomföra projektet, förutom din egen lön. Det kan t.ex. vara arvoden till medverkande, kostnader för material, tekniskt stöd mm.

Hur söker jag om validering av reell kompetens?
Om du vill söka om validering av reell kompetens måste du utforma en ansökan som beskrivit under punkt 3 i avsnittet "grundläggande behörighet". Du behöver skriva en separat ansökan där du besvarar följande frågor: Vilka speciella kunskaper har du för att klara av utbildningen? Hur har du skaffat dig dess kunskaper. Du kan läsa mera här: Validering av reell kompetens

Måste jag bosätta mig i Stockholmområdet om jag antas som doktorand?
Ja, din arbetsplats kommer att vara i Stockholm. Huvuddelen av utbildningen genomförs vid SKH och du kommer även att delta i högskolans andra aktiviteter. 

Kan jag få hjälp med att flytta till Sverige?
Varje anställd ansvarar själv för att skaffa bostad och folkbokföra sig i samband med en flytt.

Är platsen som doktorand finansierad?
Ja, doktoranderna anställs av SKH under utbildningens fyra år, enligt Högskoleförordningens föreskrifter.

Vilken lön gäller för doktoranderna?
Doktorandlönen regleras av SKH:s doktorandstege. Ingångslönen är 24 900 SEK.

Vilka resurser har jag som doktorand?
Under förutsättning att medel finns har doktorander tillgång till expensmedel och möjlighet att söka projektmedel från SKH. Därutöver kan du som doktorand använda högskolans lokaler i mån av plats. Du har även tillgång till olika stödfunktioner.

Hur får jag besked om hur vidare jag har gått vidare?
Vi kommer att hålla alla sökanden uppdaterade via ansökningssystemet.

När kommer intervjuerna att ske?
Intervjuer med de sökande som går vidare i andra urvalet kommer att ske mellan den 12 september och 1 oktober 2016.

När kommer beslutet?
Slutgiltigt beslut förväntas tas i oktober eller november 2016.

Hur får jag information om jag har andra frågor än de ovan?
Om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss på phdpositions@uniarts.se , eller komma till de informationstillfällen vi ordnar.