Doktorandutlysning 2016

SKH utlyste under 2016 doktorandanställningar med tillträde i januari 2017. Ansökningstiden har gått ut.

Doktorandutlysning 2016

Under 2016 utlyste vi doktorandanställningar i performativa och mediala praktiker - med ämnesinriktningarna film och media, koreografi, opera samt scen. 

Omfattning

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier. Studierna på forskarnivå består av ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt och en kursdel. Projektets innehåll och inriktning bedrivs i samråd med en huvudhandledare och en handledare. Kursdelen omfattar både obligatoriska och valbara kurser.

Anställning

Att gå en forskarutbildning innebär att utveckla ett konstnärligt forskningsprojekt av hög kvalitet som bidrar till ny kunskapsutveckling och fördjupar och/eller utmanar existerande praktik inom det konstnärliga området. Som doktorand arbetar du i en transdisciplinär miljö med den konstnärliga processen i fokus.

Som doktorand anställs du vid SKH. Vi anser att det som doktorand är viktigt att vara fysiskt närvarande i forskningsmiljön vid högskolan. Detta förutsätter en bostadsort i Stockholmsområdet. Utöver egna forskarstudier förväntas du regelbundet medverka i övrig verksamhet vid högskolan, samt även utföra institutionstjänstgöring, som till exempel undervisning, vid någon av skolans institutioner.

Ansökan

Ansökningstiden har gått ut.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och laddas upp digitalt. Vi tar endast emot ansökningar via hemsidans digitala ansökningssystem. Ansök via de gröna sökknapparna.
 
Obs! Ansökan för koreografi ska enbart skrivas på engelska.

Antagningen sker i flera steg. I det första urvalet görs bedömningen baserat på insänt material. I andra urvalet kommer ett antal sökande kallas till intervjuer som är planerade att hållas i september 2016.

Beslut om anställning förväntas tas i oktober eller november 2016, och anställningen börjar januari 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Om du har några frågor kan du höra av dig till: phdpositions@uniarts.se

Behörighet

Du som inte har en examen som styrker din behörighet har ändå möjlighet att söka en forskarutbildning. Här får du information om hur du ansöker om validering av reell kompetens.

Validering av reell kompetens 

Vidimering av intyg

Vad betyder "vidimerad"?

Informationsträffar för sökande

Informationsträffar

Frågor och svar

Här finns en sammanställning av vanliga frågor och svar.