Allmän studieplan

Här finns den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet Performativa och mediala praktiker.

Allmän studieplan