Lina Persson

Tunga Ting

Forskare: Lina Persson

I sitt anslagsfinansierade projekt Tunga Ting experimenterar Lina Persson med animatörens och lärarens praktiker för att undersöka sin plats i ekosystemet. Lina är lektor i berättande animerad film.

Tunga Ting är Lina Perssons KFoU-projekt, där hon experimenterar med animatörens och lärarens praktiker för att undersöka sin plats i ekosystemet.

Lina Persson jobbar huvudsakligen genom tre processer, som hon beskriver i egna ord på den engelska projektsidan. 

Läs mer på Lina Perssons processblogg