Johanna Garpe

Normkritik, genus och opera

Forskare: Johanna Garpe

Det anslagsfinansierade projektet kommer att genomföras genom ett musikdramatiskt sceniskt arbete med traditionell operarepertoar som gestaltas och undersöks utifrån en uttalad normkritisk läsning.

Projektledaren och sångarna kommer inom projektet att undersöka gestaltning av transponerad repertoar utanför deras röstfack - med fokus på parametrarna genus och ålder.

Forskaren och en referensgrupp bestående av en kompositör, en genusvetare och en dramaturg kommer att diskutera gestaltövningarna vid olika tillfällen under projektet. Inom ramen för det anslagsfinansierade projektet kommer gemensamma seminarier, diskussioner och föreläsningar att hållas, som ska ge de medverkande en gemensam kunskapsbas.

Status på projektet

Slutredovisning av KU-projektet
"F**k Fack?" hölls den 27 november på Linnegatan 87. 

Redovisning av ett normkritiskt gestaltningsprojekt inom opera.

Se den filmade slutredovisningen här