Terese Mörnvik

Le Mort

En undersökning i att gestalta döden – vår ändlighet

Ett anslagsfinansierat projekt.

Utifrån fri dokumentär gestaltning söker Terese Mörnvik bilder som visar vår ändlighet. Vad finns det för kollektiv tolkning bortom dödens klassiska symboler? Terese filmar bilder i vardagen, på bårhus, på sjukhus, men framförallt i sin egen och andra människors vardag och liv. Känslan av död, rädslan för död eller kanske längtan efter död. Påtagligt och abstrakt.

Syftet med projektet är att utforska bildberättandet, först bilden sedan orden. Detta kräver intuition och känsla men också ett försök att ta in och spegla människors underliggande bilder och tankar om döden. Utifrån bilderna kommer Terese att ta in en text som på ett mycket sparsmakat sätt stärker bildernas undertoner. Genom filmen vill hon undersöka den gemensamma tolkningsramen för associativa bilder, men även undersöka filmens plats i ett utställningssammanhang.