Christine Mollvik Morgan och Martin Hellström

Konstnärlig reflektion

Forskare: Christine Morgan Martin Hellström

Christine Mollvik Morgan, och medforskare Martin Hellström genomför hösten 2014 sitt anslagsfinansierade projekt "Konstnärlig reflektion", bestående av en seminarieserie, på Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola. Både Christine och Martin är adjunkter i instudering.

Christine Mollvik Morgan och Martin Hellström ger en anslagsfinansierad seminarieserie kring temat konstnärlig reflektion, på Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola, under hösten 2014.