Katarina Lion

Jazzdans med fokus på improvisation, interpretation och komposition

Forskare: Katarina Lion

Katarina Lundmarks projekt ”Jazzdans med fokus på improvisation, interpretation och komposition” består av ett undersökande ämnesutvecklingsarbete med pedagogiska och konstnärliga utgångspunkter. Arbetet sker genom ett praktiskt utforskande av improvisation, interpretation och komposition med tydlig utgångspunkt i genren jazzdans, och syftar till att om möjligt fördjupa, utmana och utveckla genren. Katarina är lektor i jazzdans.

Katarina berättar om sitt projekt i egna ord:

Jag har genomfört ett undersökande arbete i form av två valbara kurser i samarbete med studenter på Dans och cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola. En grundkurs och en påbyggnadskurs. Arbetet sker genom ett praktiskt utforskande av improvisation, interpretation och komposition, med tydlig utgångspunkt i jazzdansen och med en önskan att fördjupa, utmana och utveckla genren.


Grundkursen är indelad i tre olika block - i improvisationsdelen ger jag studenterna uppgifter med tydlig utgångspunkt i det sätt jag definierar jazzens musikalitet och dynamiska profil för att de ska få grepp om variationsmöjligheten i uttrycket. I interpretationen arbetar vi med att få syn på de komponenter man har att spela med i det egna färgandet av ett förutbestämt jazzmaterial. I kompositionsdelen arbetar vi med skapande och bearbetning av jazzmaterial med tanke både på tradition och nytänkande.


Påbyggnadskursen är indelad i samma typ av block, men med mer komplexa utgångspunkter och med vidareutveckling av begrepp och relation till examensarbeten.
Under kurserna pågår en dialog med studenterna för att både stimulera och få syn på deras reflektioner. Studenterna skriver egna minnesanteckningar som jag sedan kommer att använda i utvärdering och utveckling av konceptet.


Dessa kurser har presenterats i Danspedagogisk Forskningsgrupp. Läs mer nedan. 

Det ämnesutvecklande arbetet fortsätter nu genom främst två spår. Dels genom förändringsarbete inom min undervisning i dansträning och didaktik på Ämneslärarprogrammet i dans och Kandidatprogrammet i danspedagogik. Dels genom en fristående kurs för yrkesverksamma danspedagoger, som bygger på de valbara kurserna för DOCH´s studenter. Inriktningen är densamma, men arbetet med didaktiska och konstnärliga möjligheter är här mer fördjupat och kritiskt granskande och relaterar till verkliga arbetssituationer och yrkeskontexter genom att det baseras på mångårig erfarenhet av undervisning, skapande och metodologiskt prövande.

Danspedagogisk forskningsgrupp

Den danspedagogiska forskningsgruppen bildades hösten 2008 och har som syfte att stimulera till forskning och utveckling inom kunskapsområdet danspedagogik. Gruppen består av seniora forskare, doktorander, magistrander och lektorer. Verksamheten omfattar bl.a. seminarier där forsknings- och utvecklingsprojekt i olika faser läggs fram för diskussion och kritisk granskning av forskare och doktorander verksamma både nationellt och internationellt för att skapa en öppenhet inför andra forskningstraditioner och problemformuleringar. Miljön erbjuder därmed olika teoretiska perspektiv och en mångfald av metodiska angreppssätt, allt för att skapa en bred bas för kunskapsområdet.

Forskningsgruppen leds av Birgitta Sandström, docent i pedagogik.