Katarina Lion

Interkulturell pedagogik för dansämnen - ett utvecklingsprojekt

Forskare: Katarina Lion

Katarina Lions anslagsfinansierade projekt ”Interkulturell pedagogik för dansämnen – ett utvecklingsprojekt” syftar till en fördjupning i och ett utvecklande av konstnärliga och kulturella pedagogiska metoder relaterade till interkulturella begrepp. Dessa metoder är tänkta att vara tillämpningsbara inom mångkulturell pedagogik inom danskonsten och det dansvetenskapliga kunskapsområdet. Katarina är lektor i dansteori.

Katarina Lion, lektor i dansteori vid Institutionen för danspedagogik på DOCH/Stockholms konstnärliga högskola presenterar sitt anslagsfinansierade forskningsprojekt:

Projektet syftar till en fördjupning i och ett utvecklande av konstnärliga och kulturella pedagogiska metoder relaterade till interkulturella begrepp. De är tänkta att vara tillämpningsbara inom mångkulturell pedagogik inom danskonsten och det dansvetenskapliga kunskapsområdet.

Mångkulturell pedagogik definieras i projektet genom t.ex. analys, historiografi, kultur,  konst och danspedagogik. Under projektets olika delar kommer interkulturella förhållningssätt utforskas och omformuleras som estetiska, historiska och kulturella parametrar inom danspedagogik.

Målet är att tydliggöra lärandemetoder som behandlar och belyser hur ämnen metodologiskt och konstnärligt förändras genom att de konfronteras med vedertagna estetiska och kulturella perspektiv och bearbetas med interkulturella begrepp och metoder. Konst- och kulturstudier i Sverige vilar på en estetiskt och politiskt syn som har sitt ursprung i en idé om det västerländska kulturarvet. Målet med projektet är att ge alternativ till de kategoriseringar, stildefinitioner och makthierarkier som relativt onyanserat utgör viktiga grundpelare inom danspedagogiken. Detta arv kommit att utgöra ett raster som lagts över i stort sett all kunskapsbildning, all utbildning samt alla konstnärliga ideal i vårt samhälle. Genom att bevara och belysa, men också  formulera, interkulturella perspektiv som delar av estetiska och kulturella områden i undervisning eller konstskapande blir dessa begrepp inte bara applicerbara, utan också tvingande, förutsättningar för en utökad förståelse eller kunskap som behöver få en starkare förankring och definition genom formulerade lärandemetoder.

Genom att utforska och delta i projekt kommer jag att sammanställa olika metoder och perspektiv med avsikt att bidra med alternativ för hur man som pedagog och lärare kan använda dessa  i dansundervisning, Community-projekt och andra områden som danspedagogen kan vara en del av.