Alex Nowitz

The Multivocal Practitioner: A Celebration of Vocal Arts

Forskare: Alex Nowitz

Alex Nowitz doktorandprojekt "The Multivocal Practitioner: A Celebration of Vocal Arts" utforskar den samtida performativa rösten. Syftet är att hitta vägar och strategier för hur de fem röstparadigmen han definierar kan bemästras genom att mejsla ut och jobba vidare på skärningspunkterna mellan dem. "The Multivocal Practitioner: A Celebration of Vocal Arts" är ett estetiskt koncept som befrämjar ett integrerat förhållningssätt som inte exkluderar något röstparadigm. Istället innehåller begreppet multivokal olika sätt att uttrycka en ny skicklighet, som är byggd på en mångsidig konstnärlighet och inkluderar både ett experimentiellt och ett improvisatorisk kunnande samt kunskap om komposition. Alex är doktorand i opera.

Alex Nowitz är doktorand vid Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola sedan 1 september 2014. På den engelska websidan presenterar Alex sitt konstnärliga forskningsprojekt: The Multivocal Practitioner: A Celebration of Vocal Arts