Alex Nowitz

The Multivocal Practitioner: A Celebration of the Vocal Arts

Forskare: Alex Nowitz

Alex Nowitz doktorandprojekt "The Multivocal Practitioner: A Celebration of the Vocal Arts" utforskar den samtida performativa rösten. Syftet är att hitta vägar och strategier för hur de fem röstparadigmen han definierar kan bemästras genom att mejsla ut och jobba vidare på skärningspunkterna mellan dem. "The Multivocal Practitioner: A Celebration of the Vocal Arts" är ett estetiskt koncept som befrämjar ett integrerat förhållningssätt som inte exkluderar något röstparadigm. Istället innehåller begreppet multivokal olika sätt att uttrycka en ny skicklighet, som är byggd på en mångsidig konstnärlighet och inkluderar både ett experimentiellt och ett improvisatorisk kunnande samt kunskap om komposition. Alex är doktorand i opera.

Alex Nowitz är doktorand vid Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola sedan 1 september 2014. Här presenterar han sitt konstnärliga forskningsprojekt "Den multivokala rösten":

Fem olika röstparadigm 

När jag tittar på hur röst används i det västerländska samhället kan jag urskilja fem olika röstparadigm som är typiska för det nutida användandet av rösten under framträdanden:
sången - eller operasångarens röst, den talade rösten - skådespelarens röst som uppenbarligen ligger till grund för föreställningens röst, rösten som förlängs genom olika vokala tekniker och den utökade rösten som definieras av tekniska medel, till exempel med rörelsestyrd liveelektronik och slutligen den kroppslösa rösten som extraheras från kroppen och spelas upp av ett annat media.

Förslag:

  • sången - eller operasångarens röst
  • den talade rösten - skådespelarens röst som uppenbarligen ligger till grund för föreställningens röst
  • rösten som förlängs genom olika vokala tekniker
  • den utökade rösten som definieras av tekniska medel, till exempel med rörelsestyrd liveelektronik
  • den kroppslösa rösten som extraheras från kroppen och spelas upp av ett annat media

Syfte och mål 

Syftet med detta konstnärliga forskningsprojekt är att hitta vägar och strategier för hur de fem röstparadigmen kan bemästras genom att mejsla ut och jobba vidare på skärningspunkterna mellan dem.

Den mulitivokala rösten är ett estetiskt koncept som befrämjar ett integrerat förhållningssätt till samtida röstframträdanden, ett koncept som inte exkluderar något av de tidigare nämnda röstparadigmen. Istället innehåller begreppet multivokal olika sätt att uttrycka en ny skicklighet, en skicklighet som är byggd på en mångsidig konstnärlighet som inkluderar både ett experimentiellt och ett improvisatorisk kunnande samt kunskap om komposition.

Frågeställningar 

Viktiga frågeställningar, för såväl artist som kompositör, är hur man genomför dessa försök i den konstnärliga praktiken, och hur man längs vägen får fram och möter resultaten och deras underliggande filosofiska implikationer.
 

Tidigare Seminarium

30 %-seminarium

Soloperformance Tongues and Ghosts  var den 30 oktober 2016 på Audiorama, Skeppsholmen
Seminarium den 2 november kl 10-13 på Stockholms konstnärliga högskola.