Bogdan Szyber

Fauxthentication – Staging and Performing The Site Specifics of The Academic Artist

Forskare: Bogdan Szyber

Bogdan Szyber genomför i sitt konstnärliga forskningsprojekt Fauxthentication – Staging and Performing The Site Specifics of The Academic Artist, en tvärdisciplinär undersökning av tre fält: akademin som scen, det globaliserade digitala proletariatet som aktörer och institutionell kritik som metod. Studien innefattar diskurser om klass, kön och den globala digitala ekonomin. Bogdan Szyber är doktorand i scenkonst.

 

 

Läs mer här (pdf): FAUXTHENTICATION part 1 presentation incl images

Läs mer här (pdf): The merchandising of artistic research art and ditto theory – an institutionalised critique

Mål och syfte

Med sin mångåriga bakgrund som regissör och scenkonstnär genomför Bogdan Szyber en tvärdisciplinär undersökning av tre fält:

  • Den Konstnärliga Akademin som scen
  • Det globaliserade digitala proletariatet samt de konstnärliga forskarna som aktörer
  • Institutionell kritik som metod

Med hjälp av teater som metafor och dramaturgi som metod syftar Bogdan Szyber att analysera kontaktytorna mellan kraven på akademisk excellens och bedrägeriet inom den högre utbildningsindustrin, som drivs av den digitala världens proletariat. Studien innefattar diskurser om klass, kön och den
globala digitala ekonomin.

Den (konstnärliga) akademiska forskningsmiljön är en mycket specifik plats, kontext eller ”site”. Projektet är att betrakta som ett plats-specifikt projekt med utgångspunkt i de platser, sociala handlingsmönster, kommunikativa situationer, klädkoder och ytterst sett byråkratiska strukturer som Stockholms konstnärliga högskola utgör.

Forskningsfrågor

Den akademiska världen betraktas generellt som ett av de ädla verksamhetsfälten och dess mästare som motiverade av strävan efter kunskap, men är trots det full av bedrägeri, plagiering och fusk. Det finns en hel industri som stödjer akademiskt fusk.Vad krävs för att "vinna" spelet och bli en framgångsrik akademiker? Hur är dramaturgin beskaffad, och vad driver och motiverar den konstnärliga forskaren? Vem utnyttjas och varför? Vilka konstnärliga artefakter produceras inom vår konstnärliga forsknings miljö och för vilka ändamål? Vad särskiljer vår inominstitutionella konst från konst härstammande från utanför akademin? Vilka är dess egenskaper i förhållande till ekonomin, arbetet, produktionsprocesserna, publiken, dess spridning, dokumentation och arkivering?

Så här kommer projektet att genomföras

Bland annat har det i projektet hittills (juni 2017) ingått nio frilansande akademiska spökskrivare, enbart kvinnor från utvecklingsländer, samt en amerikansk fotograf och sångerska, i detta fall köpt som konstproducent.

Tidplan

”Avhandlingen” beräknas vara färdig 2019.

Slutpresentation av projektet

Projektet kommer att presenteras via offentliga föreläsningar och seminarier och i publikationer på nätet.