Doktorandprojekt

Doktorandprojekt Marcus Lindeen

Forskare: Marcus Lindeen

Marcus Lindeen är doktorand i Performativa och mediala praktiker - med inriktning film och media.