Jannine Rivel
Student master Movit

Jannine Rivel

Utbildningar: Magister-/masterstudenter
Examensår: 2018
E-post: jannine.rivel@student.uniarts.se
Telefonnummer: +46 73 982 88 85

Besök gärna min webbplats: www.janninerivel.com