Lena Stefenson
Lektor i mimgestaltning

Lena Stefenson

Avdelning: Institutionen för skådespeleri
E-post: lena.stefenson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 640

Jag undervisar på  utbildningen i mimskådespeleri och på masterprogrammet Movit. Mina ämnen är mimgestaltning , scenisk gestaltning, föreställningsskapande/dramaturgi  samt regi för rörelsebaserad scenkonst. Jag är dessutom ansvarig för  utbildningen i mimskådespeleri.

Mitt område är speciellt viktigt för att rörelse har en så central roll i alla sceniska arbeten.

Min roll som lärare skiftar mellan att vara handledare och att ha mer handfast undervisning i grupp. Jag vill alltid att rörelsen ska komma först, även när en tänker manus och regi.

För den som ska söka utbildningen i mimskådespeleri är det viktigt att veta att det finns jobb. Mimskådespelare är efterfrågade på många teatrar och i många projekt. Dessutom lär sig studenterna på utbildningen att arbeta själva så många blir så  småningom regissörer och koreografer också.  Det är en både bred och djup utbildning.