Leila Hammouda
Administratör - Tjänstledig t.o.m. 2018-09-04

Leila Hammouda

Avdelning: Fastighets- och serviceavdelningen
E-post: leila.hammouda@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 265