Karl-Fredrik Ulfung
Lektor i produktion för film och tv - tjänstledig

Karl-Fredrik Ulfung

Avdelning: Institutionen för film och media
E-post: karlfredrik.ulfung@uniarts.se