Karin Rudfeldt
Lektor i språklig gestaltning

Karin Rudfeldt

Avdelning: Institutionen för skådespeleri
E-post: karin.rudfeldt@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 638