Länkar

Länkar

Musik- och teaterbiblioteket
Filminstitutets bibliotek
Dramatens bibliotek
Kungliga biblioteket
Stockholms universitetsbibliotek
SIBMAS - International association of libraries and museums of the performing arts (förteckning över museer och bibliotek från hela världen) 
Circus Historical Society (förteckning över bibliotek och museer med specialsamlingar inom cirkusområdet)
 

Teaterhögskolorna

Malmö 
Göteborg
Luleå
Helsingfors
Köpenhamn 
Oslo