Avhandlingar och uppsatser

DIVA
Fulltext- och referensdatabas med avhandlingar och andra publikationer från ett antal nordiska universitet och högskolor.


DiVA - forskning och utbildning vid Stockholms konstnärliga högskola

SwePub
Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.Fulltext- och referensdatabas med artiklar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten.
 

The Journal for Artistic Research & Research Catalogue
Society of Artistic Research (SAR) ger ut tidskriften Journal of Artistic Research (JAR) med Artistic Research Catalogue, en open access-databas för konstnärlig forskning

ProQuest dissertations & theses
Referensdatabas med tillgång till citeringar och abstracts från avhandlingar från 1000 universitet. Databasen innehåller mer än 1,6 miljoner titlar.

Uppsök
Fulltext- och referensdatabas med artiklar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten.

DokHist
Referensdatabas över svenska doktorsavhandlingar i historia som lagts fram vid svenska universitet från 1890 (tidpunkten för etablerandet av forskarutbildningen i ämnet) och framåt.

SIBMAS - International association of libraries and museums of the performing arts (förteckning över museer och bibliotek från hela världen)