Söka media

Söktjänster och databaser

 

einstein2.jpg
 

Databaser, bibliotekskataloger och länksamlingar, artiklar och tidskrifter

Uppslagsverk
E-böcker
Tidskrifter och artiklar
Bibliotekskataloger och söktjänster
Avhandlingar och uppsatser

 


I vissa fall behövs login via lånekort från t.ex. Stockholms stadsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek eller Kungliga biblioteket eller hänvisning att man personligen behöver besöka dessa institutioner.