Låneformulär:

Biblioteket för konstnärlig forskning

Låneregistreringen är under arbete. Följ instruktionerna i biblioteket.

 

Information och Låneregler:

Vad kan lånas?

  • Alla böcker kan lånas från biblioteket utom uppslagsverk. Lånetiden är som regel 4 veckor. Lånetiden kan förlängas efter att kontakt med bibliotekarien.

Återlämning!
Har lånetiden gått ut måste boken åter till biblioteket.
Både böcker och manus lämnas tillbaka i biblioteket på särskild anvisad plats (i korgen till vänster när man kommer in i biblioteket).

OBS! Alla böcker ställs tillbaks i hyllan av bibliotekarien.

Låntagaren ansvarar för att böcker och manus lämnas tillbaks enligt överenskommelse och i samma skick som när de lånades.