Biblioteket i labb-miljön

Co-lab.jpg
 

I anslutning till Labb på Stockholms konstnärliga högskola ska man i Biblioteket kunna prova idéer och utöka sina kunskaper samtidigt som möjlighet ges att med hjälp av bibliotekets resurser kontrollera fakta. Här ska idéer kunna förverkligas, hållbarheten kontrolleras, resultaten dokumenteras och göras tillgängliga via informationssökningssystem. 

Se "Om SKH/LABB"