Kontakt/Personal

Olle.jpg

Olof Halldin, Bibliotekschef
Tel: 08-49400531
olof.halldin@uniarts.se
- Ansvarig för biblioteket vid Stockholms dramatiska högskola och
  Biblioteket för konstnärlig forskning
- IT-ansvarig
- DiVA-ansvarig
- Webbansvarig
- Ansvarig för medier för studenter med läshinder

lena (2).jpg

Lena Nettelbladt, Bibliotekarie
Tel: 08-49400283
lena.nettelbladt@uniarts.se
 -Ansvarig för Operahögskolans bibliotek
- Inköp noter, musiklitteratur
- Katalogisering

Åsa.jpg

Åsa Teglund, Bibliotekarie
Tel. 08-49400809
asa.teglund@uniarts.se
- Ansvarig för Dans och Cirkushögskolans bibliotek
- Inköp av litteratur om dans och cirkus
- Undervisning i litteratursökning och källkritik
- Upphandling av E-resurser