Information
 

#tystnadtagning och #visjungerut

2017-11-10

SKH stödjer självklart uppropen #tystnadtagning och #visjungerut som båda springer ur #metoo-kampanjen!
  • Vi på Stockholms konstnärliga högskola är med och skapar den bransch som våra studenter ska verka i.
  • Vi har en viktig roll i arbetet med att motverka sexuella trakasserier i den svenska film- och scenkonstbranschen.
  • Vi ska redan under utbildningen skapa förutsättningar för trygga och jämlika arbetsrelationer.
  • Vi ska upptäcka och motverka de förtryckande strukturer och ojämlika villkor som råder i film- och scenkonstbranschen.
  • Vi ska samarbeta med bransch och övriga aktörer för att våra studenter ska hamna på arbetsplatser fria från trakasserier och diskriminering.
  • Vi, Stockholms konstnärliga högskola, har möjlighet att påverka och förändra – därmed är det vårt ansvar.

Apropå artikeln "Vi har fått nog av sexuellt våld" som publicerades 10 november i Svenska Dagbladet, där närmare 600 skådespelare gått samman i ett gemensamt upprop mot sexuella trakasserier och kränkningar, ska även SKH vara med i arbetet att bryta den tystnadskultur som råder.

Läs hela artikeln här: SvD - Vi har fått nog av sexuellt våld

Vi stödjer också operavärldens upprop i metoo-anda där 653 sångerskor vittnar om sexism i operavärlden under hashtaggen #visjunger ut.

Läs #visjungerut-artikeln i DN om du har abonnemang.

Om #visjungerut i Aftonbladet.

Nyheten uppdaterades 14 november.