SKH:s fasad
Information
 

Organisationsutveckling

2018-01-01

Under 2017 har vi arbetat med att se över och utveckla hur vår organisation är uppbyggd och idag 1 januari träder organisationsutvecklingen i kraft.

Organisationsutvecklingen innebär i korthet att prefekterna ingår i SKH:s ledningsgrupp och rapporterar till och kommunicerar direkt med rektor. Den tidigare dekanen på Operahögskolan blir nu prefekt på Operahögskolan. Den tidigare dekanen på StDH blir nu vicerektor för samverkan.

Målsättningen för organisationsutvecklingen är att förenkla beslutsvägar, kommunikation och samarbete inom SKH.

Läs mer om vår organisation