Information
 

SKH medverkar på Folk och Kultur

2018-02-07

SKH kommer att medverka på Folk och Kultur i Eskilstuna med seminariet Vad betyder den konstnärliga forskningen för samhällsutvecklingen? onsdagen den 7 februari klockan 17.00-18.00 och även med seminariet Hur långt ska scenkonsten sträcka sig & vad behöver studenter för att kunna hantera framtiden? onsdagen den 7 februari kl 17.00-18.00

Konstnärlig forskning har funnits under 40 år, men etablerats under de senaste tio åren. Vid Stockholms konstnärliga högskola bedriver lärare och doktorander forskningsprojekt baserade på sin konstnärliga praktik. Vi presenterar och diskuterar här några av arbetena tillsammans med intresserade Folk och kultur-deltagare. 

Medverkande under seminariet Vad betyder den konstnärliga forskningen för samhällsutvecklingen? 

Stacey Sacks, skådespelare och doktorand Reflektion och intuition, med: Luxuriuous migrant: performing whiteness in unintentional exile. A hyper-disciplinary excavation of whiteness and privilige in the current geopolitical context.

Bogdan Szyber, scenkonstnär, regissör och doktorand, med: Fauxthentication – en tvärdisciplinär undersökning av tre fält: akademin som scen, det digitaliserade, globara proletariatet som aktörer och institutionell kritik som metod.

My Häggbom, lektor i TV-produktion, med: Bedtime News undersöker nyhetsprogrammens tilltal och gestaltning i gränslandet mellan fakta och fiktion.

Ulrika Tenstam, lektor i operasång, med: Loggbok under repetitionsprocess - Hur påverkar interna/externa förhållningssätt under en repetitionsprocess det konstnärliga gestaltandet?

Moderator:
Cecilia Roos, dansare och konstnärlig forskare, Vicerektor för forskning vid Stockholms konstnärliga högskola.

Läs mer här: Folk och Kultur

 

Medverkande under seminariet Hur långt ska scenkonsten sträcka sig & vad behöver studenter för att kunna hantera framtiden?

Medverkande är nuvarande studenter från institutionen för scenkonst. Preliminärt scenkonstproducent Daniel Sallmander och före detta studenter Dimen Abdulla, dramatiker och Eric Sjögren ljuddesigner i samtal med Bodil Persson dramaturg och lektor på SKH.
Arrangör: institutionen för scenkonst på Stockholms dramatiska högskola/SKH.

Läs mer här: Folk och Kultur

 

Folk och kultur logo_300x240.jpg

Om Folk och Kultur

Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikerområden. Konventet är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna - med en scen för konstnärliga upplevelser. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Konventet genomförs första gången den 7-10 februari 2018 i Munkellstaden, Eskilstuna.