Information
 

SKH i Sveriges Radios "Kaliber"

2018-02-26

Idag måndag 26 februari sänds ett inslag om SKH i radioprogrammet Kaliber i Sveriges Radio P1.

Inslaget i programmet tar upp SKH:s agerande i samband med en anmäld våldtäkt som ska ha ägt rum på högskolan i december 2016.

Hela programmet, där SKH:s kommunikationschef Monica Engdahl intervjuas, kan du lyssna på här: Kaliber i P1

Här nedan svarar Monica på kompletterande frågor:

Hur ser Stockholms konstnärliga högskola på kritiken om högskolans hantering?
Det är oerhört viktigt för oss att våra studenter kan känna sig trygga i sin studiemiljö. Om en sådan här händelse inträffar ska vi alltid ta väldigt allvarligt på det. Då ska vi utreda enligt diskrimineringslagen, vilket innebär att ta reda på vad som har hänt, se till att det upphör och inte händer igen. En sådan utredning har också gjorts i det här fallet.

Det här var en exceptionell händelse som vi också har lärt oss av. De erfarenheterna har vi tagit med oss, bland annat i den nya policyn kring sexuella trakasserier som snart blir beslutad.

Hur ser vår policy mot sexuella trakasserier ut?
Här kan du läsa vår policy

Varför kommenterar ni inte hanteringen och kritiken mer?
Av hänsyn till våra studenters behov av integritet vill vi inte gå in mer i detalj i det här fallet. Våra studenter ska alltid kunna känna sig trygga med att deras berättelser stannar hos oss.

Hur arbetar högskolan med sexuella trakasserier?
Vi arbetar förebyggande, bland annat genom information vid studentintroduktioner och anställningar, utbildningar för antagningsgrupper. Just nu håller vi också på att se över och förtydliga vår policy på området.

Som student på SKH, vem kan jag kontakta om jag har frågor kring detta?
Om du vill prata om något som rör sexuella trakasserier så kan du vända dig till din lärare, prefekten på din institution eller någon annan anställd på högskolan som du har förtroende för.