Information
 

StDH bygger broar i New York

2017-06-19

Studenter och lärare från StDH befinner sig just nu i New York tillsammans med studenter och lärare från andra konstnärliga utbildningar i Europa och USA. Mötet sker inom kursen Building bridges.

Just nu befinner sig studenter och lärare från StDH i New York på en del av kursen Building bridges - bygga broar. Building bridges är en fristående kurs och ett möte mellan studenter från konstnärliga utbildningar i Europa och USA. Kursen fokuserar på konstnärligt samarbete i grupp där den egna utbildningsinriktningen inte nödvändigtvis behöver prägla det gemensamma arbetet.

Kursen är totalt 15 hp lång och består av tre delkurser. Dessa delkurser ges i tre cykler om cirka tio dagar per gång och är förlagda till Zürich, New York och Helsingfors/Stockholm.

Kursen är ett samarbete som Stockholms konstnärlig högskola/StDH har med Aalto-universitetet i Helsingfors, ZhDK - Züricher hochschule der Künste i Zürich, SVA - School of visual arts i New York, och en del av kursen pågår alltså just nu på SVA, i hörnet av 3 Av. 23:rd street i New York.

Totalt deltar 20 studenter och sju lärare.

Läs mer om kursen.

Deltagande studenter från StDH

Kajsa Haidl, Tv 
Bernt Karsten Sannerud, Ljuddesign
Käthrine Yan, Berättande animerad film                    
Stina Sämgård, Radio
Viola Nilsson, Radio                    

Deltagande lärare från StDH

Thomas Mirstam, lektor i ljusdesign
PeO Sander, lektor i scenkonstproduktion