Anna Serner, vd på Svenska Filminstitutet
Information
 

Anna Serner ny i SKH:s styrelse

2017-05-19

Anna Serner, Svenska Filminstitutets vd, har av regeringen utsetts att ingå i styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola.

Styrelsen består, utöver de av regeringen utsedda, av representanter för lärare och studenter samt av personalorganisationerna utsedda företrädare för de anställda.

På Svenska Filminstitutets hemsida säger Anna Serner att "För mig är det här både lustfyllt och angeläget. Inte minst eftersom samarbetet mellan Filminstitutet och Stockholms dramatiska högskola, som ju sorterar under Stockholms konstnärliga högskola, länge varit så viktigt för Sveriges filmtillväxt. Det är bland annat där som framtidens filmtalanger finns och med en plats i styrelsen hoppas jag ytterligare kunna verka för att stärka svensk films framtid."

Uppdraget gäller från 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Läs mer här: Svenska Filminstitutet