Information
 

Nils Claesson disputerar med konstnärligt doktorsarbete inom animerad film

2017-09-19

Den 19 september disputerade Nils Claesson med sitt doktorsarbete Spökmaskinen: Sju förändringar och förflyttningar – gestaltningsprocesser i animerad film. Nils Claesson är den första som är disputerar och tar examen vid Stockholms konstnärliga högskola sedan högskolan fick examenstillstånd på forskarnivå i maj 2016.

Den 19 september disputerade Nils Claesson med sitt doktorsarbete Spökmaskinen: Sju förändringar och förflyttningar – gestaltningsprocesser i animerad film. Nils Claesson är den första som är disputerar och tar examen vid Stockholms konstnärliga högskola sedan högskolan fick examenstillstånd på forskarnivå i maj 2016.

Institutionen för film och media på SKH är mycket stolta över att Nils Claesson blivit konstnärlig doktor i performativa och mediala praktiker, med inriktning film och media.

Nils Claesson har i sitt doktorsarbete undersökt animationens outtömliga storhet och dess förmåga att ställa och svara på frågor vi knappt vågar uttrycka.

Många konstarter påstår sig kunna ”upplösa den så kallade verkligheten och göra det omöjliga möjligt”* och att konst ”förmår berätta om saker omöjliga att se”* men inget annat område når animationens nivåer när det gäller detta. Kanske är det därför som Nils Claesson inte bara utforskat sitt eget ämne och sitt eget konstnärskap utan även lyckats flytta fram positionerna för den forskande konstnären. Nils arbete är till stor gagn för institutionens fortsatta utveckling av den forskande miljön och konstarten.

*Ur doktorsarbetet och boken Spökmaskinen 

Läs mer om doktorsarbetet

Doktorsarbetet i DIVA