Information
 

Mest medel till Stockholms konstnärliga högskola

2017-09-28

Vetenskapsrådet delade idag ut medel för konstnärlig forskning. Mest pengar får Stockholms konstnärliga högskola med drygt elva miljoner kronor för två projekt.

Ellen J Røed, professor, tilldelas drygt fyra miljoner kronor för projektet "Den rörliga bilden som plats och verklighet".

Staffan Julén, filmare, fotograf och regissör, tilldelas närmare sju miljoner kronor för sitt projekt "Den värsta lögnen är den dokumentära – vad innebär ett subjektivt dokumentärfilmsspråk i post-sanningens tid?”.

Totalt beviljade Vetenskapsrådet sex av 52 ansökningar. Den totala bidragssumman är drygt 23 miljoner. Samtliga sökande beviljades en projekttid på tre år.

Läs mer på vetenskapsrådets hemsida: Vetenskapsrådet