Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Kjell Grede har avlidit

2017-12-20

Kjell Grede, rektor för Dramatiska institutet 1992–2001, har avlidit 81 år gammal.

Kjell Grede var utan tvekan en av Sveriges mest särpräglade och framgångsrika filmkonstnärer. Han skrev och regisserade ett antal filmer, särpräglade och minnesvärda, tillkomna i vad som måste ses som en storhetstid för svensk film.

1992 utsågs han till rektor för Dramatiska institutet, den av Stockholms konstnärliga högskolas föregångare, som rymde utbildningar inom scenkonst, film och media liksom pedagogiskt inriktade program.

Den högskola han tog ledning över hade en turbulent historia. Kjells långa rektorskap kom att leda till stabilisering av utbildningarna och av högskolans inre strukturer och en tydlig koncentration på utbildningarnas kvalitet. Kjells auktoritet gentemot studenter, personal och, inte minst, mot politiker i styrelse och på departement, vilade självklart på hans konstnärskap, på dess halt och ärlighet. Ändå förändrades, under hans rektorstid, högskolan från professionsutbildning till en alltmer akademisk institution. Mötet med de akademiska formerna krävde en hög grad av auktoritet och integritet från konstens sida. Sådant hade Kjell.

Att skolan utvecklades mot större trygghet och säkerhet betyder inte att Kjell var en okontroversiell person som rektor. Men också motståndare kände oftast en ovanlig respekt för Kjells hållningar. Han var en auktoritativ person som använde sin makt med försiktighet. Han brann och stred för den sida av konsten som vetter åt lärandet. Han var glödande övertygad om att konsten rymde kunskaper och insikter som skulle kunna frigöra det svenska skolsystemet och pedagogiken. Det var en vision inte bara för skolan utan, naturligtvis, i lika hög grad för konsten.

Som filmkonstnär såg han naturligtvis saker som andra sällan såg på samma sätt. Han var orubbligt solidarisk sitt eget seende. Han hade ett oroligt, otåligt, känsligt och entusiasmerande intellekt, fyllt av frågor. Så skolan var ingen onaturlig plats för honom, dess formella krav och strukturer till trots.

Det är svårt att övervärdera hans påverkan på högre konstnärlig utbildning i vårt land. Ingen som arbetat med honom lär glömma det. Han var regissören, som fick alla att söka sitt bästa, också inom högskolan.

Per Lysander, dramatiker och rektor för Dramatiska institutet 2001-2010