Nils Claesson spikar upp sitt doktorarbete
Information
 

Första spikningen på SKH

2017-08-31

Nils Claesson har spikat sitt doktorsarbete.

19 september disputerar Nils Claesson med sitt doktorsarbete Spökmaskinen: Sju förändringar och förflyttningar – gestaltningsprocesser i animerad film.

SKH fick examensrätt på forskarnivå i juni 2016 och Nils Claesson är nu den första som disputerar på SKH.

Tillkännagivande av disputation (spikning):

Tillkännagivande av disputation - eller ”spikning" - är en akademisk ritual hos de universitet och högskolor som erhållit examinationsrätten för doktorsarbeten eller doktorsavhandlingar. Detta görs i samband med framläggandet av den avslutade versionen. Senast tre veckor före disputationen ska doktorsarbetet offentliggöras, för att möjliggöra granskning inför disputationen. Ett exemplar spikas närmast ceremoniellt upp av respondenten på en för ändamålet utsedd plats på lärosätet.

Bakgrunden till spikning kommer från en kutym vid europeiska universitetet där disputationer offentliggjordes genom att de sattes upp på kyrkporten.

Läs mer om doktorsarbetet och disputationen