Almedalen i Visby
Information
 

Kulturskoleklivet i Almedalen: Nu skapar sex lärosäten en ny utbildning särskilt för pedagoger i kulturskolan – hur ska den se ut?

2018-07-02

En inkluderande kulturskola för fler barn i hela landet, oavsett bakgrund, det är målet när sex lärosäten nu tar fram nya utbildningar speciellt för pedagoger i den kulturskolan. Men vilken kompetens behöver de? Vad tänker högskolorna och vad säger kulturskolorna själva? Välkommen till seminariet "Kulturskoleklivet – vart är vi på väg?" i Almedalen tisdag 3 juli.

På Almedalsveckan samlas för första gången de myndigheter och fem av de sex lärosäten som fått regeringens uppdrag att stärka kompetensen hos pedagogerna i kommunernas kulturskoleverksamhet.

– Vi planerar nu hur den här nya utbildningen till kulturskolepedagog ska se ut. Alla sex lärosäten sitter på en massa tankar, idéer och forskning om det här. Vi har också olika styrkeområden. Nu samordnar vi oss för att dra nytta av dem och för att lyssna in kulturskolans behov, säger Ulf Dalnäs, prefekt på HDK, Göteborgs universitet.

Det utbildas idag alldeles för få pedagoger till kulturskolan, samtidigt som efterfrågan på kommunernas kulturskoleverksamhet växer, nya konstformer tillkommer och kraven på tillgänglighet ökar. Regeringen har därför gett sex lärosäten i uppdrag att ta fram nya utbildningar särskilt för kulturskolepedagoger.

– Tillgång på bra pedagoger är en avgörande fråga för kulturskolornas framtid. Kvaliteten i vår verksamhet är helt beroende av lärarna och deras kompetens, säger Torgny Sandgren, generalsekreterare Kulturskolerådet, som är kommunernas samverkansorgan för kulturskoleverksamhet.

Frågan är hur utbildningen ska se ut, vilken sorts kompetens behöver en pedagog i kulturskolan ha? Hur mycket pedagogik och didaktik behövs? Är kulturkritisk kompetens viktig? Och vilka nya konstformer – spoken word, hip hop, rörlig bild…?

– En förutsättning för att lyckas är alla inblandade parter arbetar tillsammans, därför är det bra att vi samlas och diskuterar detta i Almedalen, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig på Kulturskolecentrum, som är Kulturrådets nya resurscentrum för kulturskolor.

Alla medverkande hoppas också på en engagerad publik, som har erfarenheter och synpunkter att dela.

– Det här är ju en fråga som berör väldigt många. Kulturskolan är en så viktig plattform och om vi  kan stärka den får det positiva effekter på så många plan. En av de stora utmaningarna vi som samhälle har idag är att se till så att fler barn och unga i hela landet, oavsett bakgrund och uppväxtmiljö, får tillgång till en inkluderande kulturskola, säger Ulf Dalnäs.

Kulturskoleklivet – vart är vi på väg?
Tid: Tisdag 3 juli, kl 10.45-11.45
Plats: Strandgatan 1, sal Arlöv


Kontakt: Klara Björk, universitetslektor Göteborgs universitet, 0706-779467

Seminariet arrangeras av Göteborgs universitet, medverkar gör:

  • Linda Sternö, universitetslektor, Göteborgs universitet
  • Sofia Cedervall, programansvarig, Stockholms universitet
  • Anna-Carin Ahl, studierektor, SMI - Stockholms musikpedagogiska institut
  • Beata Alving, prefekt, Stockholms konstnärliga högskola
  • Anna Widén, prefekt, Umeå universitet
  • Torgny Sandgren, generalsekreterare, Kulturskolerådet
  • Karin Röding, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet, UHR
  • Jenny Löfström Elverson, Kulturskolecentrum, Kulturrådet
  • Moderator är Ulf Dalnäs, prefekt, Göteborgs universitet

Om Kulturskoleklivet

En av utmaningarna för den svenska kommunala musik- och kulturskolan är att rekrytera utbildad personal. Det finns också ett stort behov att förstärka kompetensen så att den kommunala kulturskoleverksamheten kan breddas och utvecklas till en mer inkluderande kulturskola. Regeringen satsar därför ett antal miljoner årligen, med start i år, på nya utbildningsplatser med särskild relevans för kulturskolan.

Sex lärosäten är med i satsningen och planerar nu för fullt för nya utbildningar:

Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Stockholms universitet
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms Musikpedagogiska Institut

Utbildningarna kommer att rikta sig både till den som redan jobbar inom kulturskolan idag, och som behöver stärka sin kompetens, och till den som vill börja jobba som pedagog i kulturskolan.

Mer om Kulturskoleklivet på regeringens hemsida