Information
 

SKH:s forskningsevenemang under hösten 2017

2017-06-22

Här hittar du redan nu datum för höstens evenemang. Närmare datum finns all information om våra evenemang i kalendariet. Hjärtligt välkommen att besöka oss i höst!

Seminarieserien Kan konst rädda världen?

4 september
2 oktober
6 november
4 december

Delseminarium och disputationer

8 september - Alex Nowitz 50 %-seminarium
19 september - Nils Claessons disputation
26 september - Kerstin Perski 50 %-seminarium
27 september - Carina Reich 80 %-seminarium (exposition) 
28 september - Stacey Sacks 50 %-seminarium
Datum ej fastställt ännu - Carina Reich 80 %-seminarium (diskussion)

Utvecklingsarbeten

1 september - Hilda Hellvig, KU-redovisning/föreställning
11 september - Pia Olby, slutredovisning på utvecklingsarbete

Läs mer i kalendariet: Aktuella evenemang