Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Skådespelaren Niklas Hald disputerar

Niklas Hald disputerar vid Universitetet i Nordland, Bodø, Norge, den 16 januari och presenterar sin avhandling på StDH den 23 januari.

Fredag 16 januari 2015 disputerar skådespelaren Niklas Hald vid Senter for praktisk kunnskap på Universitetet i Nordland, Norge, med avhandlingen Skådespelaren i barnteatern - Utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga. Niklas är antagen till forskarutbildning i Bodø och anställd på Stockholms konstnärliga högskola.

Enligt den norska akademiska traditionen ska Niklas Hald först genomföra en provföreläsning, kl 10-11 och sedan en disputation kl 12-ca 15.30. Under föreläsningen och disputationen utvärderas han av en bedömningskommitté, bestående av:
•   Førsteamanuensis Kari Steinsvik, Universitetet i Nordland (ordförande)
•   Docent och dekan Ingrid Elam, Göteborgs universitet
•   Professor Ronny Ambjörnsson, Umeå universitet

Arrangemanget sänds på webben och kan följas via dessa länkar:
Provföreläsningen kl 10-11
Disputationen kl 12-15.30 (OBS cirkatider).


Niklas Hald presenterar sin avhandling i Stockholm

När: Fredag 23 januari kl 15-17.30
Var: Ettan i T-huset, Stockholms dramatiska högskola, Valhallavägen 189, Stockholm
Efter disputationen vid Universitetet i Nordland, Bodø, Norge, kommer Niklas att presentera sin avhandling på Stockholms dramatiska högskola, en del av Stockholms konstnärliga högskola.

OBS presentationen är fullbokad, kontakta kay.artle@uniarts.se för att stå på väntelista.

Niklas Hald kommer att presentera sin forskning och samtala med sina inbjudna gäster: Gunilla Röör, skådespelare och regissör, och Niklas Rådström, författare och professor i berättande för scen, film och media.
Presentationen avrundas med en frågestund, och från 17.30 bjuds det på mingel till kl 18.30. VÄLKOMNA!