Information
 

Disputation: Doktorand Rasmus Ölme

Doktorand Rasmus Ölme disputerar med "From Model to Module - A move towards generative choreography".

Opponent: Docent André Lepecki från Tisch School of the Arts, New York University.

Disputationen kommer att hållas på engelska.

När: 20 maj kl. 10.00-ca13.00
Var: KTH, E1 Osquarsbacke 2, plan 2 och 3 (två ingångar).

Dagen innan visas Rasmus Ölmes verk Modul 6 på Dans och Cirkushögskolan. Kvällen börjar med en introduktion och avslutas med samtal och tilltugg.

När: 19 maj kl 19.00-21.30
Var: Dans och Cirkushögskolan, Brinellvägen 58