Information
Stockholms dramatiska högskola

MOVIT EXPO! Åsa Back: SINNLIG i Peking

En konstnärlig etnografi.

The exposition will be held in Swedish but with a written English translation handed out at the entrance.

Kanske konst inte behöver vara en produkt, eller ens en presentationsform… kanske konst kan vara ett sätt att försöka förstå världen?

Våren 2017 utförde jag åtta veckors fältstudier i Peking. Jag var på en liten oberoende teater, där jag följde en teaterproduktion från repstart till premiär. Jag höll workshops för skådespelare. Jag vandrade länge genom Pekings gator och gränder.
Gick vilse. Kände mig vilse. Kände mig fri. Mötte de mest fantastiska människor.

  • Vilka bilder har vi, och vad ser vi när vi speglar oss i varandra?
  • Hur påverkas människors liv av Kinas snabba samhällsförändringar; balansgången mellan socialism och kapitalism?
  • Och vilken roll har scenkonsten i allt detta?

Jag har prövat nya sätt att arbeta med dokumentärt material, där konstnärlig metod och förhållningssätt genomsyrat hela processen; materialinsamlande, bearbetning och presentation. Min exposition är en skiss över hur jag skulle vilja arbeta mot en föreställning.

/Åsa Back
Masterstudent MOVIT

Frågeställning

Hur kan scenen förmedla en plats och dess människor?

Kan jag levandegöra mina upplevelser så att de blir angelägna för någon annan än mig själv?

Medverkande

Karin Bergstrand, Britta Forslund, Tomas Granehag, Timothy Pilotti-Johansson

Åsa Back

Åsa Back har verkat som regissör och teaterpedagog sedan 1999, framförallt inom fysisk teater. 1999 - 2005 drev hon Teater Asoko, som utvecklade ett eget formspråk med inspiration ur japansk scenkonst. Delar av gruppen medverkar i expositionen. Senare har hon regisserat på Byteatern i Kalmar och Sagateatern på Lidingö. Åsa har också en bakgrund inom socialantropologi, vilket påverkat utformningen av forskningsfrågan.

MOVIT EXPO!

Här ser du hela programmet för MOVIT EXPO! 13-16 november. 

See the complete program for MOVIT EXPO! 13-16 november.