Information
Stockholms dramatiska högskola

MOVIT EXPO!

Äntligen är det dags för studenterna på masterprogrammet "Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst" att visa vad de arbetar med. Välkommen till StDH 13-16 november.

Under sin tid på utbildningen utvecklar varje student  en egen konstnärlig frågeställning både teoretiskt och praktiskt. Det handlar om frågor som ligger nära den egna konstnärliga praktiken, frågor som får det att brinna i hjärtat på studenterna själva.

Expositionen är en presentation av den praktiska delen av studenternas arbete med sina frågeställningar och ingår i kursen "Praktisk erfarenhetsbildning/ produktion".

Studenterna kommer från flera olika håll inom scenkonsten: dans, teater och cirkus. Expositionernas innehåll har därför helt olika utseende och utförande. Den gemensamma nämnaren är att det handlar om scenkonst med rörelse som grund.

MOVIT EXPO! får varje student två tillfällen att möta en publik med sin frågeställning. På det första, under eftermiddagstid, ingår ett samtal med en opponent samt med klassen och publiken. På kvällstid ingår ett samtal med publiken.

Varmt välkommen!

Program

Veronica Tjerned: ANARKALI
13/11 kl 13.00-14.30 studio 1
13/11 kl 17.00-18.00 studio 1

Julia Kraus Dybeck: Short interruptions
13/11 kl 15.00-16.30 studio 2
13/11 kl 18.30-19.30 studio 2

Robert Jelinek
14/11 kl 13.00-14.30 studio 1
14/11 kl 17.00-18.00 studio 1

Jannine Rivel: Re- hers  
14/11 kl 15.00-16.30 studio 2
14/11 kl 18.30-19.30 studio 2

Mattias Andersson
15/11 kl 13.00-14.30 studio 3
15/11 kl 17.00-18.00 studio 3

Åsa Back: SINNLIG i Peking
15/11 kl 15.00-16.30 studio 4
15/11 kl 18.30-19.30 studio 4

Maria Lindeman: Att nå bortom texten
16/11 kl 13.00-14.30 studio 3
16/11 kl 17.00-18.00 studio 3

Olle Strandberg: Creative adaptation to uncontrollable situations 
16/11 kl 15.00-16.30 studio 4
16/11 kl 18.30-19.30 studio 4

Om utbildningen

Masterprogrammet Movit – regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst är en tvåårig heltidsutbildning  som syftar till att fördjupa och bredda studenternas  kunskap inom rörelsebaserad scenkonst. Programmet är forskningsförberedande och studenterna arbetar teoretiskt och praktiskt med en konstnärlig frågeställning som de själva formulerar.

Utbildningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, reflekterat skrivande och eget projektarbete/förberedande forskning.  Den innehåller också produktionsliknande samarbete/n med andra inriktningar på SKH.

Pedagoger och produktion

Programansvarig är Åsa Johannisson, lektor i cirkus

Kursansvarig lärare  Praktisk erfarenhetsbildning /produktion: Lena Stefenson, lektor i mimgestaltning.

Lärare även Barbro Smeds, professor i konstnärlig kunskapsbildning

Kursansvarig lärare Självständigt arbete och Rörelsebaserad scenkonst: Bodil Persson , lektor i skådespeleri, inriktning dramaturgi

Kursansvarig lärare Praktisk kunskapsreflektion: Niklas Hald, doktor i skådespeleri

Övriga handledare: Aleksandra Czarnecki-Plaude, Stacey Sacks, Carina Reich
 
Technique: Pedro Martinez, Adam Woodward, Björn Nilsson

Head of Department: Simon Norrthon