Foto: Carina Reich
Information
 
Stockholms dramatiska högskola

Carina Reich delexposition inom doktorandprojekt

Carina Reich är doktorand i scenkonst. Den 27 september visas en av de delexpositioner som ligger som utgångspunkt för hennes projektarbete i och med finissagen av utställningen …and it´s gone av Carina Reich och Bogdan Szyber.

Museet som arena för scenisk konst?

Det har varit en mer än hundraårig ambition att skapa ett gemensamt musik och teaterhistoriskt museum. Dessa båda museer har dock levt åtskilda fram tills nu. Musikmuseet stängde i mars 2014, för att under de kommande två åren byggas om till ett museum som kopplar samman kulturarvet med det nyskapande kulturlivet inom musik, teater och dans. Den 11 februari 2017 öppnade så äntligen det nya Scenkonstmuseet i Stockholm med devisen: en plats, en scen och en röst – den skapande människan. 

På öppningsdagen öppnades även en tillfällig utställning av Carina Reich och Bogdan Szyber med titeln…and it´s gone, med undertiteln, Det försvunna ögonblickets arkiv. Utställningen är byggd som en installation på nästan 300 kvadratmeter där museibesökaren kan gå runt i ett labyrintiskt arkiv med över tio tusen tomma arkivmappar. Arkivet är gestaltat av alla scenkonstens illusionsarkitekter för ljud, ljus, rörlig dekor och även en arkivarie som med aktörens hantverk beledsagar besökaren in i arkivets irrgångar.

Ett utdrag ur programbladet för installationen;

En av scenkonstens förnyare, Eugenio Barba, kallade teaterkonsten för ”ögonblickets konst” och konstnärer som verkar inom denna konstform är de som skulpterar i det efemära. Att söka bevara detta flyktiga ögonblick, där själva konsten förkroppsligas just i den stund då verket framförs och möter sin publik, blir en omöjlighet, en paradox. De många delar som ett sceniskt konstverk består av, som till exempel skisser, manus, noter, kostymer eller masker går naturligtvis att spara för en framtid. Dessa artefakter bidrar till en förståelse av det unika för scenkonstens formspråk och dess förändring genom tid och rum. Det är dock när de olika delarna i ett sceniskt verk smälter samman i just framförandet, som den sceniska konsten uppstår och framträder. Allt som blir kvar av denna totalitet, där den fysiska närvaron av allt som påverkat och berört ens sinnen är till syvende och sist enbart minnen av upplevelser, vilka i sin tur endast lever vidare genom kollegors och publikens berättelser.

Det är utifrån omöjligheten i att söka bevara ögonblicken från försvinnandets konstart, som detta arkiv skapats, allt för att söka ge närvaro åt det ögonblick som inte längre är.

Ämne för panelsamtal: Kan museet bli den arena som förenar den delade upplevelsen av både konst och kunskap?

Konstnärer har sedan länge i sin verksamhet lämnat ateljéer eller repetitionssalar för att söka sig bort från ett producerande för en marknad. De har skapat scenkonst av verkliga berättelser, undersökningar, statistik och kunskapsparadoxer och belyst det mångbottnade i att vara människa och leva i takt eller otakt med samtiden. På våra museiinstitutioner har det i sin tur länge talats om vikten av publikens delaktighet och interaktivitet. I många fall har denna ambition förverkligats med det digitala mediets hjälp, där vi som publik kunnat trycka o peka oss fram till fördjupad kunskap eller val av ämne och innehåll. Kunskapsinstitutioner har därmed generöst bjudit oss på ytterligare skärmtid. Kanske börjar en mättnad bli kännbar och att vi som besökare och publik söker en utvidgad form av deltagande, där olika konstmedier kan ta oss närmare ett inkluderande här och nu.

Kan konstnären och museet mötas i sin ambition att nå publiken med delaktighet i en konst och kunskapsupplevelse och på vems och på vilka villkor sker i så fall detta möte?

Moderator: Barbro Smeds

Deltagare i samtalspanel: Lars Annersten utställningsproducent, Daniel Wetterskog museichef, Carina Reich kulturarbetare, publikvärdar/aktörer från installationen på museet, Bogdan Szyber, Ulla Kassius med flera.

Exposition 27 september 

Plats: Scenkonstmuseet Sibyllegatan 2 (gamla Kronobageriet, jämte Dramaten) T-bana Östermalmstorg.

Klockan 18.00 öppen visning av utställningen "...and it´s gone" av Carina Reich och Bogdan Szyber, kl 19.00 efterföljande projektberättelse och panelsamtal kring museet som möjlig plats för kulturupplevelse och kunskapsteater. 

Utställningen "...and it´s gone" visas fram till den 27 september 2017.

Läs mer om utställningen på Scenkonstmuseets hemsida: "...and it´s gone"

Opposition (datum ej fastställt)

Plats: Information kommer

Läs mer om Carina Reichs doktorandprojekt här:

"The absent becoming present – idéers förvaltning och förverkligande inom kollaborativa kreativa processer"